• שורת התוועדויות לע"נ הרב אבלסקי ע"ה

    לקראת יום הולדתו של השליח הרב זלמן טובי'ה הכהן אבלסקי ע"ה, נערכו התוועדויות חסידיות, ממגדל העמק שבצפון עד באר שבע שבדרום, בנוסף למבצעים והתחזקות בשמירת תורה ומצוות אצל יוצאי המדינה ברחבי הארץ • לדיווח ותמונות