• נרכשו 18 שעות של קטעי וידיאו חדשים מתשרי אצל הרבי

    מכון 'רבי דרייב' – RebbeDrive שמחים לפרסם לציבור אנ"ש, כי רכשו 18 שעות של קטעי וידיאו חדשים מתשרי אצל הרבי מלך המשיח במספר שנים שלא פורסמו עד כה, והם בעז"ה יצאו בפרסום ראשון. "כבר התחלנו בתהליך השימור, ומקווים לשחרר את כל ה-18 השעות בזמן הקרוב".