• הת' יהודה שמואל מימון ז"ל

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו הבוקר לאחר שנזדכך בייסורים רבים הת' יהודה שמואל ז"ל בן יבדלחט"א ר' עמי מימון שיחי'. הלוייתו תתקיים היום בשעה 12.30 בבית העלמין בחולון. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.