• הרב אשכנזי בניחום אבלים אצל הרב מזוז

    המוני מנחמים מכל גווני הקשת פקדו בשבוע שעבר את ביתו של ראש ישיבת "כסא רחמים" הרב מאיר מאזוז באבלו הגדול, על פטירתה הפתאומית של ביתו הצדקנית המלומדת ביסורים מרת גאולה מאזוז ע"ה. בין המנחמים נראו רבה של כפר חב"ד הרב מאיר אשכנזי והרב משה גלבשטיין מחשובי רבני הכשרות, שהשמיעו דברי עידוד ונוחם • תמונות נוספות