• חשיפה: מדוע בן-גוריון לא היה ביחידות?

    בספר החדש: "הרב אשכנזי", נחשפת פרשייה מרתקת משנת תש"כ. חב"ד אינפו מתכבד לחשוף את הדברים בפרסום ראשון מתוך הספר: הרב אשכנזי סיפר, כי בעת לימודו בניו-יורק, סירב הרבי לקבל ליחידות את מר דוד בן-גוריון ע"ה. אירוע זה התרחש בעת ביקורו של הרה"ח ר' פיניע אלטהויז ב-770 בשנת תש"כ • לכתבה המלאה