• משפחת אשכנזי בפנייה לציבור

    משפחתו של הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה פונה בבקשה לציבור, שכל מי שיש בידו סיפורים או אמרות שנשמעו מהרב אשכנזי או אודותיו, וכן הוראות של הרבי אל הרב, מכתבים מהרבי בהם הוא מוזכר, ופסקי הלכה שנשמעו ממנו, שיזַכה את משפחתו של הרב במידע זה, כדי שניתן יהיה לפרסמו לתועלת הציבור • לפרטים