• סגן השר פרוש: נפעל לבניית מבנה מפואר עבור חנוך לנער

    בפגישה שנערכה בחודש האחרון בלשכתו של סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש דנו אודות מצוקת הבינוי למוסדות חב"ד בצפת. בפגישה נכחו ראש הישיבה הרב אליעזר ווילשאנסקי והמנכ"ל הרב שניאור ליפסקר נציגי משרד החינוך, הרב משה אוחיון המשנה לראש העיר, הרב נחמן גלבך מנהל מח' החינוך החרדי בעיר ונציגי מוסדות חב"ד. פגישה שהינה שלב מתקדם בתוכניות הבנייה הייתה מכרעת לטובת הבינוי בפועל.