• במעמד מרגש: הכנסת ספר תורה לזכות רובשקין

    הבוקר נרשם אחד מהרגעים המרגשים ביותר במהלך מסע השלוחים באירופה: מאות השלוחים השתתפו בסיום והכנסת ספר-תורה לזכות ר' שלום מרדכי הלוי רובשקין שייצא מהאוהל באלמא אטא לבית הכנסת שלו בפוסטוויל. השמחה וההתרגשות התפרצו למעגלי שמחה שנמשכו שעה ארוכה • לתמונות