• השלוחים בהודו התכנסו לרגל כ"ח ניסן

    עשרה שלוחים מרחבי מדינת הודו הענקית, התכנסו יחד ל'יום הקהל והתוועדות' בקשר עם כ"ח ניסן ושנת הקהל. השלוחים דנו בראש ובראשונה בדרך להביא את הגאולה, וכן בבעיות הייחודיות המאפיינות את בתי חב"ד בהודו, ביחודיות של השנה 'שנת הקהל' ובדרכים למינוף הפעילות ברחבי תת היבשת • לתמונות