• פורים שמח והתוועדויות פעילות

    פורים שמח והתוועדויות פעילות. וכבימים ההם יהיה ליהודים אורה ושמחה וששון ויקר, ובכל הפירושים.