• הושלמו ההכנות לקראת י"ג אייר: מצבת אחיו של הרבי חודשה

    מצבת אחיו של הרבי חודשה בתיאום עם נציג יו"ר ההקדש רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, הרב מרדכי דיין, והושלמו ההכנות לקראת היארצייט בי"ג אייר של ר' ישראל ארי' לייב, ע"י התאחדות החסידים • לתיעוד מהשטח