• כפר חב"ד: התוועדות חסידים המרכזית לרגל י"א ניסן

    התוועדות המרכזית לרלג יום הבהיר י"א ניסן התקיימה בכפר חב"ד ע"י הוועד המקומי בראשות הרב שמעון רבינוביץ, עם המתוועד הראשי השליח הרב מנחם מענדל גרונר. באירוע נערך גם סיום הרמב"ם ע"י המד"א הרב מאיר אשכנזי ופתיחת המחזור החדש הרב אליעזר ברוד שהיה מהחוזרים בשעת תקנת הרמב"ם • לדיווח המלא ותיעוד