• סבב ההתוועדויות הארצי: צפת ונחל'ה על המפה

    אנ"ש מתקהלים בכל הארץ בהתועדויות הקהל שנערכות ע"י מטה משיח באה״ק לקבלת פני משיח צדקנו, והחודש, חודש הגאולה התוועדות מיוחדת לקראת י"ד כסלו 'היום שקישר אותי איתכם, בקהילות חב"ד בצפת ובנחלת הר חב"ד • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array