• לקראת י"א ניסן: ניגון נוסף על הפרק של הרבי

    לוועדת הניגונים ממשיכים לזרום הניגונים שהולחנו על הפסוקים בקאפיטל קכ"ב בתהילים, אותו נחל לומר בי"א ניסן הקרוב – יום הולדתו ה-121 של הרבי מלך המשיח. כעת, לרגל התקרבותנו לי"א ניסן, אנו שמחים להגיש ניגון נוסף מאת ר' בערל פאשטער, מברינוא צרפת • האזינו