• קאפיטל ק"כ: שלושה ניגונים נוספים לקראת י"א ניסן • להאזנה

    בתוך שלושים יום קודם יום הבהיר י"א ניסן, אנו שמחים להגיש שלושה ניגונים נוספים לרגל יום הולדתו הקי"ט של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, על קאפיטל ק"כ בתהילים • ניגון מאת תלמידי ישיבת תות"ל קווינס. ניגון נוסף מאת ניגון חדש י״א ניסן שנת הק״כ – תות״ל ברינוא ישי״ק (מחברים: פרנקל / ניסעלעוויטש) וניגון נוסף מאת הת' יוסי הרצל, והת' חנניה האלער • ניתן לשלוח ניגונים למייל – info770@gmail.com • האזינו