• שלושים יום קודם: ניגון ראשון לקראת י"א ניסן

    שלושים יום קודם יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, מתחילים מחברי הניגונים לשלוח את יצירותיהם, הניגונים שהולחנו על הקאפיטל החדש – פרק קי"ז בתהלים. הניגון הראשון שהגיע למערכת הולחן על ידי הת' יצחק ישראל אכטר ומנחם מענדל נימץ​ מישיבת חח"ל צפת • להאזנה