• האזינו: שני ניגונים חדשים על קאפיטל קכ"ג לקראת י"א ניסן

    לקראת י"א ניסן, אנו שמחים להגיש שני ניגונים נוספים שהגיעו למערכת מרכז החדשות החב"די – חב"ד אינפו לרגל יום הולדתו הקכ"ב של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, על קאפיטל קכ"ג בתהילים, מאת התמימים מאיר טייכטל ובנצי סופרין, ישיבה קטנה תות"ל מונסי, ומאת אילון הייטנר, ירושלים, יחד עם חיילי צ"ה זבולון יצחק ונפתלי צבי • להאזנה