• החידודון היומי: מה יהיה גודלם של השמש והירח בגאולה?

    לרגל תשעת הימים, אנו מגישים לגולשים סדרת שאלות בנושא בית המקדש בגאולה על פי המקורות מתוך התוכנית הפופולרית ברדיו קול ברמה 'חידודון' בהגשת שר השמחה ר' עמי מימון • והפעם: על מה נאמר שיהיה 'מצוי כעפר'? מה יהיה גודלם של השמש והירח? באיזה גובה יהיו החיטים בגאולה? ועוד • חידון יומי מיוחד נושא פרסים • לחידודון היומי