• עת רצון, בחודש הגאולה • וידאו ויומן מי"ז תמוז תנש"א

    מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א מיום רצון – י"ז בתמוז (נדחה) תנש"א – ייהפך תיכף ומיד לששון ולשמחה, ויומן מאירועי היום – החל משחרית ועד חלוקת 3 דולרים לכל אחד ואחת אחרי דברי כיבושין, ומעריב • לצפיה בוידאו והורדת היומן