• יהודי של גאולה: הפרדוקס היהודי המתמשך מגיע לקיצו 

    כשעבר, הווה ועתיד נפגשים ניתן לחבר פסיפס ליהודי שחי בימות המשיח, המחבר באופן תדיר את הנהגתו הניסית עם טבע העולם. מה הקשר בין חמשת מלכי האמורי, רוסיה הסובייטית וספינת אדמו"ר הזקן? וכיצד הכל מהווה מקשה אחת עם כ"ח ניסן? מגזין שישי אינפו שמח להגיש את שיעורו השבועי של הרב מנחם מענדל ששון בשיחת הדבר מלכות השבועית • להאזנה ומקורות