• עם כל-כך הרבה פרטים בחיים, איך אפשר להיות רגועים?

    לרגל דבר מלכות במדבר, שיחה הפותחת חומש חדש בשיחות הדבר מלכות שקיבלנו מהרבי מלך המשיח שליט"א, אנשים נשים וטף, מתאחדים ומוסיפים בלימוד הדבר מלכות מתוך חיות מחודשת – עד להתגלות השלימה מיד ממש וקבלת תורה חדשה – דבר מלכות תשפ"ג מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הדבר מלכות לצד שיעורים וביאורים • לקריאה והורדה