• מה יותר נעלה – ‘אוויר של משיח’ או ‘אורו של משיח’?

    עצם הנשמה, אורו של משיח, אויר של משיח, התגלות עצם מציאותו מיד כשניעור משנתו, כל ימי חייך – עצם חיותו – להביא לימות המשיח, חודש כסלו-חודש הגאולה, התגלות ניצוץ משיח, תוכן ההכרזה יחי אדוני המלך דוד לעולם – שמעת על המושגים האלה? פגשת בהם בשבוע האחרון? • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש מבחן אמריקאי על דבר מלכות תולדות • לכל הפרטים