• מתאחדים בלימוד שיחת הדבר מלכות לפרשת משפטים

    בשיחת הדבר מלכות לפרשת משפטים מבאר הרבי מלך המשיח שכיון שנמצאים ב'זמן השיא' של ביאת משיח צדקנו וכתוצאה מהפסק דין שהגיע זמן הגאולה – רואים כבר את התחלת פעולתו של משיח על העמים – בקיום היעוד 'וכתתו חרבותם לאתים'. מתאחדים בלימוד דבר מלכות משפטים, ומביאים את הגאולה בפועל ממש! • הגרלה על כרטיס טיסה לרבי מלך המשיח לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array