• 'הזמן גרמא': "ברחוב מדברים שהרבי החליט שהוא המשיח"

    חב"ד אינפו שמח להגיש לקהל התמימים ואנ"ש את גיליון 'הזמן גרמא' השבועי לש"פ בלק שע"י 'את"ה העולמי' בגליון: לוח זמנים מפורט בקשר לשיחות תענית שבעה עשר בתמוז (נדחה) תנש"א, תגובתו של הרבי הריי"ץ על דברי הרבי ש"ברחוב מדברים שהרבי החליט על עצמו שהוא המשיח" ועוד • לקריאה והורדה