• העיתון שהביא ויביא את 'הגאולה השלימה' לשיח הציבורי

    סקירה מרתקת על העיתון שהביא ויביא את 'הגאולה האמיתית והשלימה' לשיח הציבורי והחדשותי בארץ הקודש. מתוך הגיליון השבועי 'הזמן גרמא' שע"י 'את"ה העולמי'. מוגש בקשר עם הבשורה המשמחת על חידוש העיתון החשוב שזכה לעידודי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח • מרתק

    הרבי אוחז את 'עיתון הגאולה'. י"ג תמוז תנש"א
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array