• גיליון 'הזמן גרמא': סקירה על אירועי קבלת המלכות

    חב"ד אינפו שמח להגיש לקהל התמימים ואנ"ש את גיליון 'הזמן גרמא' השבועי לש"פ תזריע מצורע שע"י 'את"ה העולמי'. בגליון מתפרסמים בצורה מסודרת ומרוכזת הפרטים המלאים מאחורי ההכרזה ההיסטורית על קבלת מלכותו של מלך המשיח, זאת לצד המדורים הקבועים העוסקים בשיחת הדבר מלכות השבועית ובענייני גאולה ומשיח – העניין הכי עיקרי שהזמן גרמא • להורדה