• סעודת משיח עם משיח! • שיחות הדבר מלכות לאחרון של פסח

    "… שההמשך דסעודת משיח בהתוועדות זו יהי' ביחד עם משיח צדקנו.." • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחות הרבי מלך המשיח שליט"א – דבר מלכות אחרון של פסח תנש"א, ב' שיחות מוגהות, בבטחון שנזכה מיד לתורה חדשה • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array