• יש נביא בישראל: גליון מרתק ומיוחד בדבר הפצת הנבואה

    בקשר עם ד"מ שופטים בו מורה הרבי לפרסם לכל אנשי הדור. סערת העיתונות: מה כתב ר' מנחם ברוד בדבר המערכת? ומה ענה הרבי למערכת עיתון הגאולה? הרב מענדל וועכטער עונה: איך ומה בדיוק מפרסמים? ומה הוא ביקש לפרסם בתמוז תשנ"ג ומה ענה לו על-כך הרבי? ומה ענה הרבי בדבר נבואה בחו"ל? • להערות והארות ניתן ליצור קשר בדוא"ל: hh5780770@gmail.com • לקריאה והורדה