• בתנופה חדשה: גליון "הזמן גרמא" חוזר לצאת לאור

    לאחר שמונה שבועות של הפסקה, בשל סגירתו של 770-בית משיח, נמנע מתלמידי התמימים להוציא לאור גליון חשוב זה. כעת, בימים הסמוכים ממש, לפתיחתו מחדש לכלל הציבור, חזרה המערכת לעבוד ביתר שאת וביתר עוז, ושמחה להגיש בפני קהל הקוראים את הגליון הראשון העוסק בפר' בהעלותך (בחו"ל) • להורדת הגליון