• לרגל שבעים שנה: חוברת חדשה על פסקי דין

    חוברת יחודית "פסקי דינים אודות משיח והגאולה" רואה אור לרגל מלאת שבעים שנה לנשיאות הרבי מלך המשיח ביו"ד-י"א שבט, במטרה לחדד ולהדגיש את רצון הרבי לגבי הצורך והחשיבות בפעולת הפסקי דינים בעולם הגשמי לזירוז השלמת תהליך הגאולה בהתגלות הרבי מלך המשיח תיכף ומיד ממש. את ההוצאה לאור יזם הרב יצחק ליפש מנהל צעירי אגודת חב"ד צפת עיה"ק ת"ו שמתעסק ב'קאך' מיוחד בנושא הזה בימות המשיח • לצפיה ולהורדה