• 'מדקדקים' גליון היובל – דבר מלכות ש"פ ויחי תשנ"ב • להורדה

    גליון 'מדקדקים' על שיחת הדבר מלכות מש"פ ויחי תשנ"ב • האם יכול לחול איזה שהוא שינוי בנצחיות חייו של משיח צדקנו? הרב יוסף יצחק זילברשטרום בהתוועדות של אמונה • איך מצור יכול להיות התחלה של גאולה? נקודת השיחה בשפה בהירה • "ירידה לצורך עליה", או שהכל מלכתחילה עליה? מושגים בשיחה • איך דבר נמוך כמו ברזל יכול להתברר? להעיר, מראי מקומות • להורדת הגליון