• ההבטחה הנצחית: "לא עזב ולא יעזוב הרועה את צאן מרעיתו"

    בקשר עם ג' תמוז – שלושים שנה מאז ג' תמוז תשנ"ד, אנו מפרסמים קטע בכתי"ק, בו כותב הרבי מלך המשיח את ההבטחה הנצחית: ולא עזב ולא יעזוב הרועה את צאן מרעיתו. (מכתב להנהלת ישיבת תורת אמת משנת תשי"ג).