• הקובץ המיוחד "האמונה והפצתה" • להורדה

    בימים אלו בהם גוברת האמונה בהתגלות הרבי מלך המשיח ובחיזוק 'האמונה' האמיתית ׳והפצתה׳ לכל באי עולם, מוגש בזאת הקובץ המיוחד "האמונה והפצתה" הכולל בתוכו מסע אמונה מרתק במלך המשיח במהלך הדורות ובפרט בדור השביעי לצד העיסוק האינטנסיבי בהפצת הבשורה גם בתקופת ההעלם והסתר • הוספה: שיח משפיעים מעורר ומרתק בעניני גאולה ומשיח • לקריאה ולהורדה