• "העולם מוכן לגאולה": מוסיפים בלימוד דבר מלכות וישב

    בדבר מלכות וישב תשנ"ב מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א כיצד העולם כולו מוכן לגאולה ואפילו מדינת צרפת נהפכה בדורנו למקום ומקור קדושה – כמו 770 • ההוראה מהשיחה: לפרסם את הניסים – זה מביא את הגאולה! • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הדבר מלכות לצד שיעורים וביאורים לכל הפרטים