• הערב: שידור היסטורי של מעמד תפילה עולמי

    בזמן במסוגל, במקומות המסוגלים: השידור ההיסטורי יעביר את המעמד המרגש של הזכרת שמות התורמים לעדי עד – לחיים ולברכה על כל ציוני רבותינו נשיאינו ובבית חיינו – 770 • שעות אחרונות  להצטרפות לרשימה המיוחדת • כל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array