• 12 שעות אחרונות להצטרף להגרלת הדולר המיוחד מי"א ניסן

    כפי שהוכרז בכנס י"א ניסן המרכזי, נתקבל בתרומה דולר מיוחד שנתן הרבי מלך המשיח בי"א ניסן תשד"מ באומרו 'ברכה והצלחה' ע"י אחד מאנ"ש שחפץ בהצלחת הכנס. הוכרז שכל התורם לפחות 120 ש"ח להצלחת הכנס, ישתתף בהגרלה. וכל המוסיף, מוסיף בזכויות ההשתתפות • 12 שעות אחרונות להגרלה! אם ברצונכם להצטרף נא עשו זאתכעת כאן בקישורלפרטים נוספים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array