• קופת בחורים: למי הרבי נותן מתנות לאביונים?

    מידי שנה בחג הפורים קיבל ראש ישיבת תו"ת המרכזית ב770 מהרבי צ'ק עבור מתנות לאביונים, את הצ'ק רשם הרבי עבור 'קופת בחורים'. 'קופת בחורים' הוא ארגון הדואג לתמימים במהלך השנה כולה, לקראת חג הפסח מחלקת הקופה לכל תמים כובע, חליפה וביגוד מלא בשווי של מאות אלפי דולרים • בא והיה שותף ביום ההתרמה השנתילכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array