• רגע האמת הגיע: "עכ"פ בראשון בבוקר" • מי שמאמין חותם!

    מאות כבר קיימו את עצת הרבי מלך המשיח יועץ דורנו, לגרום שה' יתן פרנסה בריוח ועד לעשירות כפשוטה על ידי התחייבות "פלעדזש" בכתב לתת מידי חודש בחודשו סכום גדול, כמו שהרבי אומר בשיחה שלמדנו בשבת: "ומה טוב במוצאי שבת ממש, או על כל פנים ביום ראשון בבוקר" • להתחיל את השבוע שיכריע את כל השנה • לכתבה ושטר הפלעדזש

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array