• התניא היומי: כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו

    היום השני בקמפיין "ימי סגולה" של מכון הלכה חב"ד, המכון מפרסם את המילים המעוררות בתניא היומי: "שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש היינו דוקא במי שלא חטא או שתקן חטאיו.. אבל מי שצריך לתקן נפשו עדיין, פשיטא דלא גרעה רפואת הנפש מרפואת הגוף שאין כסף נחשב וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו כתיב • רבני המכון קוראים לציבור לנצל את ימי הסגולה של חודש אלול לתמוך באופן פעיל באמצעות אחד המסלולים ולהתברך בשנה טובה ומתוקה • לאתר הקמפיין

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array