• ההגרלה שתביא לכם ברכה!

    הגרלה מיוחדת על מטבעות 'דמי חנוכה' לברכה שניתנו מאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשנת תשד"מ, תיערך בין כל התורמים במסלול אבן יסוד בסך 120 ₪ לחודש. תרומה של אבן נוספת, מזכה ב2 כרטיסי הגרלה נוספים • ברכה כזאת אסור לכם לפספסלתרומה כעת