• בגיליון בית שטפנשט: כתבה מיוחדת על חותנו של הרבי הריי"צ

    לקראת ב' חשוון יום היארצייט של הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן ע"ה, חותנו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, סבה של הרבנית מרת חי' מושקא אשת כ"ק אד"ש מה"מ. פורסם בגיליון בית שטפנשט על צדיקי רומני' ועל שיפוץ המצבה, בריכוז השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב נכד הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב • לצפיה והורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array