• מרתק: הרבי בירושלים ביום תשעה באב

    בהדרת קודש יצא הרבי ממכוניתו והחל פוסע לעבר המקום הקדוש בצעדים איטיים, צעדי מלכות. רבים מהמתאספים במקום יודעים להעריך את גודל השעה • את יום ט' באב, לאחר התפילה ואמירת הקינות כנהוג, הקדיש הרבי לפקוד את המקומות הקודשים הנמצאים בירושלים ובסביבותיה. כך הגיע הרבי להר הזיתים, מול מקום הקודש והמקדש החרב • לקריאה