• מגזין 'עולמות' חודש ניסן: השכנים שלכם מחכים לזה

    והחודש ראיון עם רב העיר קרית אונו וחבר הרבנות הראשית הגאון רבי רצון ערוסי על ביקרו המיוחד אצל הרבי מלך המשיח • מה קורה בקיוטו יפן? ד"ש ממשפחת גרומך • עבודה או עבדות מאמר מרתק מהרב יצחק ערד. ועוד  • הצטרפו עכשיו