• מחאה חריפה: בג"צ מאפשר פירצה נוספת בחומת העם היהודי

    סערה בעולם היהודי מקביעת בג"ץ השבוע כי "גיורים" שייעשו שלא על פי הלכה היהודית הצרופה מדור לדור, יוכרו ה"מתגיירים" על ידי משרד הפנים כ'יהודים' • הרבנים הראשיים לישראל, דיינים ורבנים מכל העולם, מביעים מחאה חריפה, וגם: לאן נעלמו החכ"ים החרדים? • מאת שניאור זלמן לוין, באדיבות מגזין בית משיח • לקריאה