• בשבת מברכים אלול בליובאוויטש – השתנתה כבר האוירה

    בשבת מברכים אלול בליובאוויטש, למרות שהיתה עדין יום קייצי בהיר – השתנתה כבר האוירה, החל כבר להיות מורגש ריחו של אלול, החלה כבר לנשוב רוח של תשובה. כל יהודי נעשה מתון יותר, עסוק יותר במחשבותיו • לקטע המלא מדברי כ"ק הרבי הריי"צ לקראת השבת הקרובה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array