• בית משיח: גליון מיוחד לרגל יום הגדול והקדוש י' שבט

    השבוע בבית משיח: ראיון מקיף עם הרב יצחק מאיר גוראריה, משפיע ראשי בישיבת תות"ל מונטריאול, רב שיח עם שלוחים צעירים על הדרך לקשר יהודים לרבי מלך המשיח, זכרונות היסטוריים מהלווית אדמו"ר הריי"צ וקבלת הנשיאות של הרבי, מסכת מופלאה מארכיונו של הרב דוד רסקין ע"ה, ועוד שלל כתבות, מדורים וטורים מרתקים • להצצה לגיליון

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array