• אחת ולתמיד: מה זה שחיטת ליובאוויטש?

    כתב 'בית משיח' יצא לבדוק את המקור להקפדה על שחיטת ליובאוויטש: מתי זה החל ומדוע? האם רבותינו נשיאינו הקפידו רק על שחיטת ליובאוויטש? מתי נתן הרבי 'אחריות' על השחיטה, והאם שחיטת ליובאוויטש היא בהכרח ברמת הכשרות המהודרת ביותר? וגם… איך זה קשור להלשנה על אדמו"ר הזקן ובנו אדמו"ר האמצעי • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array