• 'המודיע' על כתבי החידה של "הקריאה והקדושה"

    בעיתון המודיע פורסמה כתבה מרתקת אודות כתבי החידה שפורסמו במדור מיוחד בעלוני "הקריאה והקדושה" אותם הוציא לאור כ"ק אדמו"ר הריי"צ לאחר בואו לארצות הברית. איש לא עמד על פשרן של כתבי חידה אלו, מלבד העורך המסתורי שפיענח כמה מהן, שנים רבות לאחר מכן • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array