• נזכרים ונעשים: הרבי מקבל כרך חדש של לקוטי שיחות

    בקשר עם הוצאת שני החלקים החדשים בסדרת לקוטי שיחות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, אנו מפרסמים תמונה מתאריך ט' ניסן תנש"א, בה נראה הרב חיים לפידות מוסר לרבי מתנת יום הולדת – כרך חדש של לקוטי שיחות. גם חלק מ', על שני חלקיו, הוקדש על ידי הרב חיים לפידות ומשפחתו שיחיו • לקניית הספרים החדשים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array