• בימים ההם

    בתמונה נראה הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה, שיום פטירתו חל בכ"ג טבת, בעת מסע בציוני רבותינו נשיאינו ברוסיה ואוקראינה.